Önceki Sonraki
MEVLİD ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
15 Yeni kadro açıldı
Spor tesisleri sahur’a kadar açık olacak
Protez diş hizmeti verilmeye başlandı
Kar nedeniyle otomobil takla attı

QURBON U AMED U YASÎN


Bu makale 2014-11-22 22:56:15 eklenmiş ve 871 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

Allah uTeala wext ina dinya viraşt însonî zî viraşt ku wa war di gurî xîlafetî bîyaru ca u Homé rî ‘îbadet bikeru. Hz. Adem ra nat Homa çiré înson bîwayer nîverdo u her daîm qé reyberî eynon Péxembér şirawitî. Néfs înson di hem aqil u wîcdan estu u hem zî hewa esta. În wird her daîm gon înson di yewbînon di rî mucadele kenî. Homa Teala înson pé ‘aqil teyna nîverda u pé wehîy ‘aqil pît kerd. Zé vaté ték ‘alimon “’aqil gon înson di péxembér bedenî u wehîy zî ‘aqil cemeet/komel a”. Wirdî zi Homé ra oméyî la wehîy di şek-şuphe çinya. ‘Aqil kuenu bin mayeté nefsé emmare u şeyton u şehewaton u hewé u înson xwi şaşkenu u heqqi ra dur kuenu. Çimkî pawa nefis u şeyton tarîx u cemeet fikr u zonayiş înson ser di hukum kenî.

Sînî Hz. Adem virazya u şeyton yi xwi rî néyar zona u dest pékerd xebat eleyhé yi. Babî ma u dayé ma xapina u cenneti ra vet. Eynon Homé ra ‘ef waşt u Homé eynon ‘ef kerd. Onya eynon ser xebaté yi veng şina eynon ra hîve xwi birna u rî xwi ta da qijon eynon: Habîl u Kabîl.. Habîl ser xebat kerd la néşka yi bi xapin u. Dest pékerd xapitiş Kabîl. Xebaté yi Kabîl ser fekîyé xwi da…

Şeyton veng nîvindert u oca ra nat her daîm qé xapitiş însonon reyé heqq ra vetiş xebat kerd. Wayér rehm u şefqet Rebbé ma zî xebaté şeyton ver pé wehyon xwi u péxemberon xwi paşté însonon guret. Qismék însonon hét Homé pişt de u gueştaré Yi kerd u perr bîn di ték însonon zî şeyton rî xapiye u hé t şeyton pişt de: Hz. Îbrahîm u nemrut, Hz.Musa u Firewn, Hz. Îsa u Yahudîyon, Hz. Muhemmed u ebu cehîl, Hz. Huseyn u yezît… Ina mcadele hetta ruejî ma omî. Kafiron u ehlé dalalat hucum heqaret ezîyet u zulum kerd; péxemberon u ehlé îmon zulm u heqaret dî u zaf dorî zî bî şehîd.

Hz. Péxember (es) omi dinya u dînî Homé teblîx kerd. Ték însonon yi rî bawar kerd u tékin zî bawar nîkerd u yî ver vindertî. Kuelon u wayer ‘eqilon hema lezi ra yi rî îmon ard. Çimkî yew menfeet eynon çinî bi. Mesela ebu cehîl wext îmon nîyard inay vatén:

-Ma u kî Haşîmon her mesela di mucadele kerd u eru eynon ra yew vejyo u vonu ez péxember a. Ma inka şinî çara péxember onî. Né né ma yi rî bawar nîkenî u îmon nîyon î: Ebu sufyan u umeyye laj xelef u ebu leheb u utbe laj rebîa… hema in tewir zaf merdim estî. Hetta derheq in fikir eynon ayet omî u fikir zerré qelbon u ziwonon (zon) yin eşkera u beyan kerd: Eger ma ti rî îmon bîyar o wext ma zaf menfeeton xwi vîn kenî u itya rap é ‘Eréb mad ima nînî u pîltîyé ma qebul nîkenî. Her tewir menfeet ma deston m ara vejyen u ma benî feqir..

Eger ma ti qebul biker o wext hem ‘ereb u hem zî tim dinya ma rî bena néyar..

Huseyn: Seyyîd u pîl xuerton cennét: “Hesen u Huseyn pîl xuerton cennet î” (hedîsî şerîf)

Reyé dîn reyé eza u cefa u. Habîl ra hetta rueja qiyamet ina dewom ken a. Zé YASÎN.

Yasîn: Xuerték u delalin. Hemserré yi tewir tewir gurîyon dima gerené la o pé şefq u rehm rueşonon di xizmeté millet di gerené. Merdim zalimon u néyarî dîn Homé ina xizmeté yi qebul nîkerd u va:

-Ey Yasîn! Ti in rueşonon di guéşt qurbonon kenî vila u wayér bîwayeron vejyen î. Helbukî ma qayilî ti bibî qurbon.

“Lenet bivaru sér adirwekerdoxon. O wext dormalé adir di vindertî u runişti bî. Yasîn (Bisilmonon) qetilkerdén u vaşnayiş yi temaşa kerdén (u tékin qeydkerdén qemera u telefonon).” (Suré Buruc: 4-7)

“Ey Yasîn! Ti çi omé kiştiş, çi guné ti bibi” (Suré Tekwîr: 9)

“Eynon Yasîn qetil kerd çimkî yi bawarî ‘Ezîz u Hemîd Homé ard bi. (Guné yi ina bî (!)” (Suré Buruc: 8)

“Yi ra omi vatiş: Şu cennet…” (Suré Yasîn: 26)

Yasîn wayér rehm u şefqet u. Ê merdim qé kiştiş yi yenî u O eynon rî qirbon benu. Xwi kerd bi qirbonxeberé yi çinî bî.

“Yi va: warikén qewm mi bizonén Rebbî mi sînî xeté mi nimitî(limitî) u mi îkrombîyaxon ra kerd” (Suré Yasîn: 26-27)

Tarîx reyna tekrar kerd u reyna Kabîl yew Habîl şehîd kerd, Yezît yew Huseyn şehîd kerd.

Herkom axireti rî îmon ardu zonu ku péxemberon hemin cefa u ezîyet dîya. Çimkî ina dinya cé kéf nî a. Kéf çendék zaf benu wa zaf bu peynî di qediyen u. La kéf axîret nîqediyenu: “wel baqîyatus salîhatu xeyrun we ebqa.” (Ayet)

Hetta dinya bibu nî yezîd kiştiş ra nîbenî mird u nî zî Huseyn şehîd bîyayiş ra…

Nî Habîl qediyenî u nî zî mezlumî Uxdud/çalon u Huseyîn u Yasîn…

Yasîn: Xuertéku delalinu u şahîd esrî xayîn u néheqqî..

Yasîn: Hevalî mezlumon uxdud.

Yasîn: Mehrumî.. Bîwayerî.. Bîvengî.. Mezlum bisilmoni u vila rindek…

Ruejék şi pîl u qij çe yew ra veng nîvejya…

Rueja diyin veng nîvejya…

Rueja hîrîn veng nîvejya…

Peynî di yew veng vejya, walî Améd beyanat da: “Şükürler olsun hiç kimse polis kurşunuyla ölmemiştir.”

??? !!!.........

Diğer yazıları...
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oyunuzu Kime Verirsiniz ?
AK PARTİ
SAADET PARTİSİ
HDP
MHP
CHP
DSP
KARARSIZIM
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Kodcenter WG AB.