Önceki Sonraki
SOLHAN’DA İŞKUR KURALARI BELLİ OLDU
Üç Kuşaktır Yaptıkları Meslek Birincilik Getirdi
UMKE mahsur kalan hastaları kurtardı
Çatıdan düşen karın altında kalan çocuğun üzerinden, kepçe geçti
Eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verildi

QURBON U AMED U YASÎN


Bu makale 2014-11-22 22:56:15 eklenmiş ve 858 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

Allah uTeala wext ina dinya viraşt însonî zî viraşt ku wa war di gurî xîlafetî bîyaru ca u Homé rî ‘îbadet bikeru. Hz. Adem ra nat Homa çiré înson bîwayer nîverdo u her daîm qé reyberî eynon Péxembér şirawitî. Néfs înson di hem aqil u wîcdan estu u hem zî hewa esta. În wird her daîm gon înson di yewbînon di rî mucadele kenî. Homa Teala înson pé ‘aqil teyna nîverda u pé wehîy ‘aqil pît kerd. Zé vaté ték ‘alimon “’aqil gon înson di péxembér bedenî u wehîy zî ‘aqil cemeet/komel a”. Wirdî zi Homé ra oméyî la wehîy di şek-şuphe çinya. ‘Aqil kuenu bin mayeté nefsé emmare u şeyton u şehewaton u hewé u înson xwi şaşkenu u heqqi ra dur kuenu. Çimkî pawa nefis u şeyton tarîx u cemeet fikr u zonayiş înson ser di hukum kenî.

Sînî Hz. Adem virazya u şeyton yi xwi rî néyar zona u dest pékerd xebat eleyhé yi. Babî ma u dayé ma xapina u cenneti ra vet. Eynon Homé ra ‘ef waşt u Homé eynon ‘ef kerd. Onya eynon ser xebaté yi veng şina eynon ra hîve xwi birna u rî xwi ta da qijon eynon: Habîl u Kabîl.. Habîl ser xebat kerd la néşka yi bi xapin u. Dest pékerd xapitiş Kabîl. Xebaté yi Kabîl ser fekîyé xwi da…

Şeyton veng nîvindert u oca ra nat her daîm qé xapitiş însonon reyé heqq ra vetiş xebat kerd. Wayér rehm u şefqet Rebbé ma zî xebaté şeyton ver pé wehyon xwi u péxemberon xwi paşté însonon guret. Qismék însonon hét Homé pişt de u gueştaré Yi kerd u perr bîn di ték însonon zî şeyton rî xapiye u hé t şeyton pişt de: Hz. Îbrahîm u nemrut, Hz.Musa u Firewn, Hz. Îsa u Yahudîyon, Hz. Muhemmed u ebu cehîl, Hz. Huseyn u yezît… Ina mcadele hetta ruejî ma omî. Kafiron u ehlé dalalat hucum heqaret ezîyet u zulum kerd; péxemberon u ehlé îmon zulm u heqaret dî u zaf dorî zî bî şehîd.

Hz. Péxember (es) omi dinya u dînî Homé teblîx kerd. Ték însonon yi rî bawar kerd u tékin zî bawar nîkerd u yî ver vindertî. Kuelon u wayer ‘eqilon hema lezi ra yi rî îmon ard. Çimkî yew menfeet eynon çinî bi. Mesela ebu cehîl wext îmon nîyard inay vatén:

-Ma u kî Haşîmon her mesela di mucadele kerd u eru eynon ra yew vejyo u vonu ez péxember a. Ma inka şinî çara péxember onî. Né né ma yi rî bawar nîkenî u îmon nîyon î: Ebu sufyan u umeyye laj xelef u ebu leheb u utbe laj rebîa… hema in tewir zaf merdim estî. Hetta derheq in fikir eynon ayet omî u fikir zerré qelbon u ziwonon (zon) yin eşkera u beyan kerd: Eger ma ti rî îmon bîyar o wext ma zaf menfeeton xwi vîn kenî u itya rap é ‘Eréb mad ima nînî u pîltîyé ma qebul nîkenî. Her tewir menfeet ma deston m ara vejyen u ma benî feqir..

Eger ma ti qebul biker o wext hem ‘ereb u hem zî tim dinya ma rî bena néyar..

Huseyn: Seyyîd u pîl xuerton cennét: “Hesen u Huseyn pîl xuerton cennet î” (hedîsî şerîf)

Reyé dîn reyé eza u cefa u. Habîl ra hetta rueja qiyamet ina dewom ken a. Zé YASÎN.

Yasîn: Xuerték u delalin. Hemserré yi tewir tewir gurîyon dima gerené la o pé şefq u rehm rueşonon di xizmeté millet di gerené. Merdim zalimon u néyarî dîn Homé ina xizmeté yi qebul nîkerd u va:

-Ey Yasîn! Ti in rueşonon di guéşt qurbonon kenî vila u wayér bîwayeron vejyen î. Helbukî ma qayilî ti bibî qurbon.

“Lenet bivaru sér adirwekerdoxon. O wext dormalé adir di vindertî u runişti bî. Yasîn (Bisilmonon) qetilkerdén u vaşnayiş yi temaşa kerdén (u tékin qeydkerdén qemera u telefonon).” (Suré Buruc: 4-7)

“Ey Yasîn! Ti çi omé kiştiş, çi guné ti bibi” (Suré Tekwîr: 9)

“Eynon Yasîn qetil kerd çimkî yi bawarî ‘Ezîz u Hemîd Homé ard bi. (Guné yi ina bî (!)” (Suré Buruc: 8)

“Yi ra omi vatiş: Şu cennet…” (Suré Yasîn: 26)

Yasîn wayér rehm u şefqet u. Ê merdim qé kiştiş yi yenî u O eynon rî qirbon benu. Xwi kerd bi qirbonxeberé yi çinî bî.

“Yi va: warikén qewm mi bizonén Rebbî mi sînî xeté mi nimitî(limitî) u mi îkrombîyaxon ra kerd” (Suré Yasîn: 26-27)

Tarîx reyna tekrar kerd u reyna Kabîl yew Habîl şehîd kerd, Yezît yew Huseyn şehîd kerd.

Herkom axireti rî îmon ardu zonu ku péxemberon hemin cefa u ezîyet dîya. Çimkî ina dinya cé kéf nî a. Kéf çendék zaf benu wa zaf bu peynî di qediyen u. La kéf axîret nîqediyenu: “wel baqîyatus salîhatu xeyrun we ebqa.” (Ayet)

Hetta dinya bibu nî yezîd kiştiş ra nîbenî mird u nî zî Huseyn şehîd bîyayiş ra…

Nî Habîl qediyenî u nî zî mezlumî Uxdud/çalon u Huseyîn u Yasîn…

Yasîn: Xuertéku delalinu u şahîd esrî xayîn u néheqqî..

Yasîn: Hevalî mezlumon uxdud.

Yasîn: Mehrumî.. Bîwayerî.. Bîvengî.. Mezlum bisilmoni u vila rindek…

Ruejék şi pîl u qij çe yew ra veng nîvejya…

Rueja diyin veng nîvejya…

Rueja hîrîn veng nîvejya…

Peynî di yew veng vejya, walî Améd beyanat da: “Şükürler olsun hiç kimse polis kurşunuyla ölmemiştir.”

??? !!!.........

Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE NE DİYORSUNUZ ?
EVET
HAYIR
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
© Copyright 2013 Her Hakkı Saklıdır. Tüm hakları saklıdır.