Önceki Sonraki
MEVLİD ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
15 Yeni kadro açıldı
Spor tesisleri sahur’a kadar açık olacak
Protez diş hizmeti verilmeye başlandı
Kar nedeniyle otomobil takla attı

XWI ŞINASNAYIŞ


Bu makale 2014-12-21 17:41:46 eklenmiş ve 1184 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

Îslam xîtap kenu merdimon tefekkur kerdoğon u aqil şuğilnayewğon. Çimkî eger ‘ilm u tefekkur çinî bén, emir Homê nînî fom kerdiş u derheq yin di behs nîbenû.

Kom qayil bu ina dinya fom bikerû her çîra ver wa xwi bişinasn u. Xwi şinasnayiş qê ‘îlmé raşt goma verîn a. Yew merdim xwi nîşinasnu, nîzon çira, çi sebeb omo viraştiş u dinya ra çîkêk fom nîkenu.

Mesela ma bon (bion) dormalê xwi: ‘Eceb çîkek bîla sebeb estu ya çinyu. Heywonêk u vaşêk u nebatêk u ‘esterêk u aşm weyaxut tîj… wazîfê yin estu ya çinyu? Temom îlacon vaşi ra virazyenî u in îlaci zî qê însonon î.

Zûre (Suluk): Heywanêk semêd şeklé yi înson nêeşken bonu tera, hetta kom bonu tera belka zerrê yi qelibyena. La belê in heywon guné înson pîs kaş kenu u baco şinu weti di kenu teber. İn tewir înson şîfa vînen u. Yanî dinya di çê çîkêk bîla sebeb çinyu. Allah © her çita viraştu gurîyêk yi estu. Her mexluqat o gurî xwi on ca. Xêr inyon hemin resenu însonon. Allah her çî qê însonon xelq kerd u viraşt u.

Yew înson inyon tefekkur bikeru u hîşé xwi bişuğilnu ‘eceb xwi in sualon ra xelisnenu ya nîxelisnenu: Ez koma u çara omiya u şina ça? Ina dinya di çira ‘emir kena (cuyena), gurî mi ina dinya di çito, xayê mi u meqsêd mi çito?...

Bisilmoni bawar kenu Homê ra omo u peynî di reyna şinu cê Homê. (Beqere: 156) Homa ma çinîbî Yi ma viraşt. Viraştiş ma tesadufî nî u. Înson tesadufî nîerzîya u ina dinya. Qê meqsedêk omo îtya. İna dinya zora u zehmet a. Pîl bîyayiş însonî zî zor u zehmet u. Dadîye u babîma pê çi zehmeton ma pîl kerdî. Înson ‘esil xwi zeyifu la wext pîl benu- ma va ya pê zehmet pîl benu- peynî di ina zeyifî ra felityenu u benu zixm. Allah-u Te’ala ayeti di vonu: “Ma înson (o şekil) viraşt zorî u zehmetî rî tehemmul kenu.” (Beled: 4)

Înson talib heyat ebedî u heyatêk nîqediyenu. İn teleb babî ma Hz. Adem ra nat ma hemin di estu. Aco ra her kes qayilu ‘emrek bikeru u peynîyê yi di merg çinî bu. Her kom inay wazenu wa Rebbé xwi bizonu. Ey gelê birayon mi ‘Ezîz! Şima zonî Homê şinasnayiş zerê ma di cara estu. Ma va ya, ma Homê ra omê. Yanî ma zonayiş Homê ra dur nî î. Çimkî Allah û Te’ala muhré xwi do ma ru. Aco ra eger ma gueştariyê Rebbé xwi biker ma Rebbé xwi vînenî u şinasnen î.

Kom Homê bîyar xwi vîr heqîqeti di xwi onu xwi vîr. Kom Homê bişinasnu xwi şinasnen u. (Heşir:19, Tewbe:67) Allah © zerê ma u tebêr ma di pê hezaron îşareton xwi ma rî da u şinasnayiş. (Fussilet: 53) Şa’ir çi xweş vat:

“ Her çî di yew îşaret est u muejnenu Allah yew u.” Şima dîqqet kerd, şa’îr nîva Allah estu, va “Allah yew u” Homê zonayiş u Homê heskerdiş Yi rî ‘îbadet u ta’at kerdiş qê o merdim xwi zonu.

Tebî’et dînî înson dor benu zeyif u dor xeripyenu, la çirê vîn nîbenu. Şuur dîn, zerê ma di estu. Her kom Homa bikeru xwi vîr u keyf xwi dima şu o kes ina şuur vîn kenu. Wertê heyat merdim bisilmonî di bawarîyé Homê est a. Kom ina bawarî terk bikeru, her waştiş yi qê yi benu pût. Homa nîkeru, kom eynon dima şu xwi helaq kenu. Yanî her kom Homê ver milx wi çot nîkeru peri u şohret u cînî u şehwet u werdiş u reqa u spor u esrar u eroîn… ver mil çot kenu. İn merdimi zî çirê rehetî nîvînenu.

Peynî di ma inay vaj: Allah muhré xwi da u ma ri u xwi ma ri da u şinasnayiş. ‘Erd u ‘ezmoni di çi estu qê ma viraştu u Yi ma zî qê xwi viraştu. Ey înson bîçare u zeyif! Bidusyi heqq pê ti biresî heyat nîqediyayi u ebed î. Bires o welaté xwi cennet ti tera dur kotî. 

Diğer yazıları...
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oyunuzu Kime Verirsiniz ?
AK PARTİ
SAADET PARTİSİ
HDP
MHP
CHP
DSP
KARARSIZIM
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Kodcenter WG AB.