Önceki Sonraki
MEVLİD ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
15 Yeni kadro açıldı
Spor tesisleri sahur’a kadar açık olacak
Protez diş hizmeti verilmeye başlandı
Kar nedeniyle otomobil takla attı

GURETIŞ MEKKE


Bu makale 2015-01-12 19:00:44 eklenmiş ve 654 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

Mekke dinya di cayon mubarekon verînon ra u. Dinya di kîye verîn qé îbadet omo viraştiş Mekke do. Allah u Teala vonu:

“Dinya di kîye verîn (seméd îbadet) qé însonon virazyu Mekke do u mubarek u qé alemon reyber u.” (Suré Alû İmran: )

Beytullah dinya di vercu Hz. Adem viraştu u binati ra pé hezaron ser şî. Hz. Îbrahîm pé emir Homé cînyé xwi Hecer u laj xwi Îsmaîl oca di verda. Îsmaîl pîl bi. Îbrahîm u laj yi Îsmaîl temelon ser reyna kîyé Homé viraşt. Hz. Îbrahîm Mekke u şar yi rî dua kerd. Babî péyxemberon waştene ku wa itya bibu merkéz dînî Homé. La şar Qureyş kîye Homé pé puton de kerd. Allah u Teala itya kerdi bi merkéz dînî tewhîd u qayil bi pé şirawitiş péyxembér péyin inay bîyaru ca.

Ser ra qas di hezaron serr şî u Homé Hz. Muhemmed (es) şirawit. Péyxembér ma şar Mekke dewet kerd u yin hem yi red kerd u hem zî yi u sehabon yi rî zaf ezîyet kerd. Ték sehabé bî şehîd u tékin welat xwi terk kerd u tékin zî şî welaton bînon. Péyxembér ma u sehabé yi şî Medîne. Oca xwi rî kerd welat. La gereka heyf xwi u kîyé Homé bin deston kafiron ra bi xelisné. Qureyş zî eleyhé Péyxembér di xebat kerdén u şar Medîne Yahudîyon di rî îttîfaq kerd. Binaté muşrîkon u Péyxember (es) herb virazya u peynî di mîyonté yin di “Sulhé Hudaybîye” eqid bi.

Hz. Péyxember waştén Mekke yanî kîyé Homé fetih bikeru u puton ra pak bikeru la îmkon yi çinî bi. Sulhî Hudeybîye qé fethé Mekke yew me’nék zahîrî bi.

Yew şert eqd dî Hudeybîye “perron ra herkes kom bi wazu eynon di rî eşkenu hereket bikeru.” Péyxember (es) qewmé Huza u muşrîkon zî Benî Bekir di rî îttîfaq kerd. Benî Bekir hucum kerd Huzaa u Qureyş zî pé eskeron yin rî yardım kerd. Yanî xayintî kerd. Huzaa inay xeber da Péyxembér (es) u Hz. Péxember (es) limtî ra destpé kerd yew quwwet bîyaru meydon. Guya şinu cayeko bîn. Îstîxbarat na ru u nîverda xeber şîyeru cék.

Hetta sehabon ra Xetib gurî fom kerd u yew mektub nuşt u da yew cînî u beru Mekke. Péyxember (es) Hz. Eli şirawıt u cînî ra in mektup guret. Xetib sehabîyek Bedrî bi. Yanî herbé Bedrî di kişté Péyxemberî di kafiron ver herb kerd.Yi va “Ya Resulellah! Wallahî ez nîbîya kafir. La kîye mi zayif bi u ez qayli bî ya yin xeberdar bikerî u bixelisnî. Yew meqsedék mi bîn çinî bi.” Hz. Péyxember (es) yi ef kerd.

Hz. Péyxember pé des hezar merdimon hét Mekke hereket kerd u inay fermon kerd: “Hetta yew şima di rî herb nîkeru şima yi di rî herb mekén. Kî Homé di gun mereşnén.”

Qureyş néşka muqawemet bikeru u teslîm bî. Hz. Péyxember şi zerré Ke’be u çendék put bibî hemi kerdi werdi werdi. Wext werdi kerden ina ayet wendén: ”Heq omi u batil puç bi.”

Hz. Bîlal. Yew kueli. Mekke di pîl kafiron ra zaf cefa u ezîyet dî. Bin ezîyeton di o qas sebir kerd pé in sebir xwi muşrîkon hemi qehirn a. Hz. Bîlal vejya sér Ke’be u azon wend. Pîl Qureyş perîşon bî u zerré yin teqén u qehiryen e. Ruéj verîn omé yin vîr. Ça ra ça. Înson pé îmon resenu çi derecon. Hz. Péyxember şaré Mekke da arî u yin ra persa:

-Ez şima rî çi muamele bikerî?

-Ti kerîmî u laj kerîm î.

- Haydé şîyen. Şima hemi ef bî.

Hz. Péyxember Mekkeyijon ef kerd la yin hal xwi ser nîverda u her daîm yin teqîp kerd. Tedbîr dest ra nîverda ra. Bisilmonon zî in êfkerdiş xwi rî kerd dustur u bad tedbîr guretiş harbon dima néyaron xwi êf kerdî.

Şar Erebîstan çim yin Hz. Péyxember u Qureyş ser ri di bi. Yin onyené kom qezenc bikeru yi dima şiyené. Çimkî Mekke hem welat dînî bi u hem zî welat tîcaret bi. Wext Mekke fetih bi şar Erebîstan pîltîyé Péyxembér qebul kerd.

Hz. Péxember ina hedîsé xwi va: “Fetih Mekke dima hîcret çinyu”

Allah u Teala ayet di bisilmonon vér fethé Mekke u bad Mekke yew nîvînen u: “… vér fethé Mekke înfaq kerdox u herbkerdox yew nî î..” (Hedîd: 10)

Zemon zor u zehmetî di xebat kar merdim nî a, kar merdimon egîdon a. Aco ra hem dîn u hem zî beşer her daîm cebatkaron verînon pîl vînenî u qiymet donî ci.

Allah u Teala fethé qelbon m arî nesîb bikeru u mewlîdé Péyxembér (es) m arî bikeru mubarek u bereketin. Biyayiş hz. Péyxembér (es) u fethé Mekke mubarek bu. Amin.

Diğer yazıları...
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oyunuzu Kime Verirsiniz ?
AK PARTİ
SAADET PARTİSİ
HDP
MHP
CHP
DSP
KARARSIZIM
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Kodcenter WG AB.