Önceki Sonraki
MEVLİD ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
15 Yeni kadro açıldı
Spor tesisleri sahur’a kadar açık olacak
Protez diş hizmeti verilmeye başlandı
Kar nedeniyle otomobil takla attı

NÎYET


Bu makale 2015-02-21 14:53:08 eklenmiş ve 1210 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

Înson ‘emel kenî u in ‘emél yi pé nîyeté yi qiymet genî. Aco ra Îslamîyet zaf qiymet donu nîyeté însonon. Pé nîyet ‘emél însonon hem cé însonon di u hem cé Homé di benu pîl. Eger nîyeté yi xalis bu axîret di zî faydé ‘emelon xwi vînen u. Ina ayet îşaret kena ku herkes kerdon xwi ra yenu perskerdiş:

“Ezmon u war di her çi estu hemi ay Homé î. Wazenî şima çîk zerré xwi di bilimnén u wazenî eşkera bikerén Allah eynon ra şima kaşkenu hesap. Kom biwazu ef kenu u kom biwazu yi ri zî ezab kenu. Quwwét Allah her çî ser ra yen u.” (Beqere: 284)

Hedîsé xwi mubarek di Hz. Péyxember (es) vonu:” Emîru’l-mûmînîn Ebu Hafs Omer laj Xettab ra (re): Va: Mi şinawit peyxembér ma (as) va: ‘Emel ancaq pé nîyet qiymet genî. Qé her merdim çi nîyet kerdu o est u. Her kom şiyiş (hîcret) yi hét Allah u peyxembér bu, şiyiş yi hét Allah u peyxembérî u (Allah xér yi donu). Her kom şiyiş yi hét dinya bu yaxut qé yew cînî bu şiyiş yi hét yınon u (Kom qé dinya xebat bikeru, Allah dinya ra nesîb yi donu u kom qé marikerdiş yew cînî xebat bikeru Allah a cînî marikerdış nesîb yi kenu. Axîret di hét xéri ra yi rî çîk çınyo.” (Buxari u Müslîm)

Alim vonî: Ina hedîs hîrî yaxut çari ra yew Îslom îfade kena. Înson ya pé qelb-fîkrîyat u hîş ya pé zon-qisékerdiş u ya zî pé uzwon xwi-nimaj/rueji… emel kenu u pé qelb emelkerdiş mîyon inyon ra en pîl u.

Yew ‘emel eger qé Homé nîyeru kerdiş qas zerre xér nîgen u. Hedîs di omo rîwayet kerdiş vercu şehîd kaş benu hesapkerdiş u Allah u Teala yi ra persenu “Ti çi emel kerd u?”

-Ya Rebbî! Mi reyé Ti di herb kerd u ez bîya şehîd.” Homa vonu:

-Ti zur kenî. Ti pé înson ti ra vajen merdim pehlîwon herb kerd u in suéz qé ti omé vatiş u baco erzîyenu edir.

Baco merdim alim u wendox Qur’on kaş benu hesapkerdiş u yi ra yenu perskerdiş “ti se kerd?”

-Ez in îlim u Qur’on qé rizé Ti musa wa.” Allah Teala yi ra vonu:

-Ti zur kenî. Ti pé înson ti ra vajen alim u çi weş Qur’on wonenu, ti emél kerd. In zî ti ra omé vatiş….”

Pé nîyet edét benî îbadet.

Mesela merdimék dindonon xwi pak kenu u in pakkerdiş ra zaf hes kenu. La eger ina pakî pé nîyeta sunnét Péyxembér bikeru o wext xér zi genu. Reyi ra çî zirar donu însonon bidu wera u werdiş u şimitiş qé îbadet u taat quwwet bigeru biweru u bişimu. Çimkî pé in kerdişon xwi qé tabîbiyayiş Qasid Homé u rizé Homé ardu ca.

Nîyeté bisilmoné emél yi ra daha rinda u xér a.

Merdim bisilmoni qé Homé emel kenu u la in kerdiş di dor xeton kenu u la nîyeté yi xirabî nîya. Mesela yew merdim véşon vînenu u yi mird kenu u miqaté yi kuenu la o merdim şinu gunon u xeton kenu bisilmoni inyon ra nîyenu perskerdiş. Çimkî yi qé rizé Homé é merdim mird kerdî u qé xirabî bikeru né.

Yew merdim bibi u nomé yi Quzmon bi. Herb Uhud di zaf cengawerî kerd bi la qé Homé emel nîkerdén. Aco ra Hz. Péyxember (es) va:

“In merdim şar adir cehennemî u.” Ték merdim ina suez ra şaş mendî u kotî in merdim dima. Herb di bi birîndar u yew sehabî şi yi ra va:

-Ya Quzman! Herb ti ti rî mubarek bu. Yi va:

-Çi mubarekî! Ez qé Homé nîomîya îtya. Seméd omyayiş mi itya inu ku wa dar xurmon Medîne zirar nîvînén.

Baco birîné yi bî giron u seméd déj xwi kişt.

‘Emel u kerdiş zaf muhîmu la nîyet çinî bu in yew mena îfade nîkenî. Çimkî înson bisilmoni îmon ardu Homé u rueja axîret her kerdiş xwi qé Homé kenu. Çim yi di Homa her çî ra ver yenu. Aco ra çi ‘emel bikeru qé Homé kenu u aco ra Homé ra cennet wazen u. Wayér ina suez çi weş vata:

“Ti qé kom ‘emel kerdu mukafat xwi yi ra biwaz.”

Diğer yazıları...
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oyunuzu Kime Verirsiniz ?
AK PARTİ
SAADET PARTİSİ
HDP
MHP
CHP
DSP
KARARSIZIM
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Kodcenter WG AB.