Önceki Sonraki
MEVLİD ETKİNLİĞİNE YOĞUN İLGİ
15 Yeni kadro açıldı
Spor tesisleri sahur’a kadar açık olacak
Protez diş hizmeti verilmeye başlandı
Kar nedeniyle otomobil takla attı

İMON U HESKERDIŞ-I


Bu makale 2014-10-21 18:53:53 eklenmiş ve 628 kez görüntülenmiştir.

Faruk TELCİ
f.telci@solhanmedya.com

“Sond wonena ku şima heta îman nîyarén nîşinî cennet u şima heta yobîn ra hes nîkerén îmon şima ca di nî u.” H.Ş

Heskerdiş riza ra daha ‘umumî ya. Mené yi daha xuarin a. Çimkî dor esta înson merdimék ra razî benu u la qelb yi é merdim hes nîken u. Allah uTea’la sînî pé qanuné cezbe/kaşkerdiş dinya, esteron u çî ezmonon do yobîn ra perudayiş, véşayiş u wel biyayiş ra pawenu; in tewir pé qanun heskerdiş binaté însonon di neyarî vejayiş ra însonon pawen u.

Qiymét in heskerdiş verîn-peyîn herkes zon u. Eger însonon raştî ra yobînon ra hes bikerdén u in heskerdiş însonon îdare bikerdén îhtîyaç qanunon u mehkemkon nîmendén. Mewlana Celaleddîn Rumî von:

Heskerdiş guizîn çarnenu a kenu şîrin, nîweşî weşî, zîndon kueşk, bela u zorbatî nîmet.

Merdim xafîl hewa di firnen u behri ra ‘ezmon heta sureya kenu berz in heskerdiş.

Kuelé dinya u wayér pîzé pîlkerdişon wa xér xu bivînen, ma ‘eleqé yin nîken î. Ma esîr u kuelé dewleté heskerdiş î.

Mumîn her çî ra heskenu hetta felaketon

Merdimék psîkolog u edîp vonu:

Hîkmet… Bî mantiqa zuwa çita da ma?

Şuphe… Bî yew ters daîmî çita da ma?

Xebat… Bî arax u néyarî xirab zobî çita donu ma?

Mal… Bî ters, şuphe, arax, zehmet u neyarî çita donu ma?

Heskerdiş… Yew cewheré ku pawitiş, îstîqrar u selamet don u. Ma her çî ra hesken î.. Herkesî ra hesken î. Hetta ma sînî nîmeton heskenî musîbeton zi hesken î.

Trablusşam di xiristiyanék wayér însaf u meqam, merhum Reşîd Riza ra inay vata: Fezîlét bisilmonon qas gazon/kuyon hetta daha berz estî. La şima yin vînkerd î.

Heskerdiş Homé

Mumîn pé bawarî İslom sir heyat fom kerdu u Homa heyat dayox, Viraştox u Yardimkar heskerd u. Sînî holî ra heskenu Allah ra zî hesken u. Çimkî vînayé yi di kaînat pé holon dekerdî wa.

“Viraşté Homé di yew qusur nîvînen î.” (Mulk:3)

“In, viraşté Allah her çî zaf hol virazen u.” (Neml:88)

“O Allah, çi viraştu zaf hol viraşt u.” (Secde:7)

İnson o tewir virazyo u kom yi rî holî bikeru yi ra hesken u. Homa înson hema çinî bi yi viraşt, dest u quél yi bîqusur viraştî u rîerd di yi kerd xelîfe u her çî da emir yi.. Inay ra holî gird esta?

“O Allah rîerd di her çî qé şima viraşt.” (Beqere:29)

“Şima nîvînenî Allah erd u ezmon di her çî qé şima viraşt u eşkera yaxut nimti nîmeton xu şima ser temom ken u. Reyna ték insonon, bîzonayi, reyber u kîtap rueşndayox der-heq Homé di munaqaşa ken î.” (Loqman:20)

Mumîn seméd inyon u çîyon zafin, Allah day u bab, qijon hetta xu ra daha zaf hes ken u. Çita Alléh ra bîu u Allah çita ra hesbikeru o zî énon ra hesken u. Quron ku seméd însonon tarîtî ra vetiş rueşnayiş omo şirawtiş hesken u. Péxember ku alemon ri qé rehmet omo hesken u. Wayér xéron u merdimon holon hesken u é zî Yi ra hesken î. Zé Péxembér Homé dua’ kenu: “Homé mi! Heskerdiş xu u heskerdiş é merdimon ku Ti yin ra heskenî Ti bi di mi. Heskerdiş xu mi rî awa serdin ra daha zaf bi di heskerdiş.”

Heskerdiş însonon

Mumîn herkés ra hesken u. Çimkî babî yin verîn Hz. Adem u. Binaté yin di eqrebatî esta. Duşmon yin ‘eynî u: Şeyton:

“Ey gelé însonon! We’d Homé raşt u. Cuyayiş dinya wa şima nîxapin u. O xapinayox (şeyton) zî wa şima pé Homé nîxapin u. Raşti ra şeyton duşmon şima u. Yi duşmon bizonén”

Heyat u nîmét axîret daîmî xayé însonon hemin u. Şeyton in nîmeton ver manî’ u duşmon wertax u.

Bisilmoni îtîbar de’wé qewmîyet nîken u. Çimkî zonu herkes qij Ademî. Adem zî heri ra u. İhtîlaf reng u zon însonon qé qudrét u ‘ezemété Homé îşaret u reyber u.

“Ayeték Homé viraştiş ezmonon u erd, îxtîlafîyé zonon u rengon şima u. Bişek in di qé zonayon ‘îbrét est î.” (Rum: 22)

Bisilmoni her mexluqat ra hesken u. Çimkî in hemi Homé viraşt. Péxember (es) va: “Eger kutîk zî yew ummet nîbén mi emir kiştiş yin kerdén.”

Şaîr pîl Yunus va:

Viraşton qé Viraştox hesken a.

Diğer yazıları...
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
Anket
31 Mart Yerel Seçimlerinde Oyunuzu Kime Verirsiniz ?
AK PARTİ
SAADET PARTİSİ
HDP
MHP
CHP
DSP
KARARSIZIM
Solhan Medya
GÜNDEM
Gazeteler
Trafik Kazaları
RESMİ KURUMLAR
E-Devlet
M.E.B.
Solhan Kaymakamlık
SİYASET
Recep T. Erdoğan
Devlet Bahçeli
Zekeriya Yapıcıoğlu
BİNGÖL
KARLIOVA
SOLHAN
GENÇ
DÜNYA
Avrupa Haberleri
Amerika Gündemi
Suriye İç Savaş
Kodcenter WG AB.